13.10.2017  od 17  h Veřejná schůze občanů s vedením města V.M. (sál KD Hrachovec)
 
-rozmluva projektová dokumentace chodník -Horní konec
-propojení chodníků Hrachovec -V.M.
-ostatní
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI OV HRACHOVEC 2016

Zpráva-o-činnosti-OV Hrachovec.docx (22541)


 Hrachovec bude rozsvicovat poprvé vánoční strom.

Rozsvícení vánočního stromku, společně s programem se uskuteční v sobotu 3.12.2016 více se dozvíte po rozkliknutí odkazu na plakát prezentace.
 

plakat prezentace jpg.jpg


Hrachovec pro Hrachovec

Takto jsme nazvali podzimní akci pro občany a děti, kdy chceme začít novou tradici v obci na kterou budou navazovat akce další.

Více se dozvíte na akci samotné, viz plakát odkaz níže.

Jako zimní akci jsme naplánovali rožínání vánočního stromku v Hrachovci s tradiční zabijačkou 

 

  HproH.docx (254624)


Areál fotbalistů SK Hrachovec prošel rekonstrukcí.

Město Valašské Meziříčí vyslyšelo místní fotbalový spolek, který žádal o rekonstrukci zchátralého zázemí  včetně tribunky.  Momentálně finišuje rekonstrukce tribunky, která by měla pojmout cca 50sedících a 50 stojících diváků. Vše probíhá pod záštitou města Val. Meziříčí.

 


 Hrachovecké olympijské hry v kostce

Letošní 17. ročník HOH se vrátil spíše zpět k nekomerční akci. Díky pouze 5 přihlášeným týmům se soutěžilo v pohodovém tempu po celý den.

Vítězem se stal tým Králikáren s 10 bodovým odstupem před Uličkou. Třetí místo uhájili jen o bod Kouty před HD. Čestné páté místo obsadil omlazený tým SBJ.

Všem účastníkům, divákům a spolupořadatelům děkujeme za ochotu pobavit se i v tak parném počasí.

 


 VEŘEJNÁ SCHŮZE SE ZASTUPITELY MĚSTA

 

V pátek 6.5.2016 proběhlo v KD Hrachovec “posezení“ občanů s vedením města Val. Meziříčí.

Účast občanů naši obce byla pro osadní výbor velkým zklamáním, ale přítomní (cca 20 občanů) se alespoň dozvěděli palčivé problémy naši vísky. Během diskuze zaznělo několik návrhů a připomínek našich občanů, na které odpovídali jak starosta  Bc. Robert Stržínek, tak místostarosta Ing. Josef Vrátník popřípadě gestor OV Hrachovec Vlastimil Navrátil.

OV Hrachovec přednesl před vedením města a občany tyto hlavní priority obce.

·         zateplení místní MŠ

·         propojení chodníků u Bártků (realizace)

·         projektově navrhnout pěší komunikaci od rozcestí na horní konec obce, s následnou realizací

·         instalace radaru popřípadě stop semaforu ( již rozjednáno )

OV Hrachovec pak dále informoval občany o částce 200 000 kč, kterou má k dispozici pro letošní rok od Mě Val. Meziříčí a doposud nebylo nikterak navrženo o její proinvestování. (úkol OV Hrachovec)

Projednávaly se pak dále tyto návrhy:

Požadavek občanů na zbudování retardéru v úseku od č.p. 240 po č.p 260 (Konvičný ,Mlýnek ), následně oprava komunikace  ve směru dále na Sýkoří.

Přesunutí retardéru u č.p. 163 (Janošek R.) před mostek přes Hrachovecký potok (otřesy v blízkosti nemovitosti)

Vybudování parkoviště u fotbalového hřiště – kritický stav

Podjezd mostu – cyklostezka (bude realizováno v blízké době), vyčištění koryt obou potoků v obci, metropolitní síť v obci, pouliční osvětlení horní část obce, nové dětské hřiště na horním konci, kotlíková dotace – zlepšit ovzduší v Hrachovci, návrh obytné zóny v uličce u č.p.100,104 (Pauk,Kladoš), parkování před hasičárnou, odstranění betonové konstrukce na popelnice u paneláků – návrh - zabudovaný podzemní kontejner, oprava chodníků u paneláků, oprava cesty Vichury po akci čistá řeka Bečva II., pronájem KD v Hrachovci – nastavit pravidla, aj.

Zapsal: Radek Vaigl

předseda OV Hrachovec