MÚ Valašské Meziříčí 2010-2014

19.11.2011 10:18

V Meziříčí vybudovali dva nové retardéry

Pro zvýšení bezpečnosti byly ve Valašském Meziříčí nainstalovány na komunikace dva nové retardéry. První asfaltový retardér se nachází na ulici Králova mezi základní školou a sídlištěm Vyhlídka. „Před několika lety byl na stejném místě vybudován plastový retardér. Ten byl již částečně zničený,...

—————

19.11.2011 10:06

Probíhá zpracování projektů kanalizačních přípojek

Mezi šestnáct obcí Valašska, kterých se týká druhá etapa projektu Čistá řeka Bečva, se připojilo také město Valašské Meziříčí. V současné době firma AQUA PROCON, s. r. o. zpracovává projekty kanalizačních přípojek. Do této doby navštívila celkem 290 domů z celkových 410. Zájem má více jak...

—————

14.11.2011 08:22

Opravy kanalizací dokončeny

V průběhu října byly dokončeny opravy kanalizací na dvou meziříčských ulicích, konkrétně na ulicích Rožnovská a Žerotínova. Do konce roku proběhne na druhé jmenované oprava povrchu. „Na ulici Rožnovská byla opravena kanalizace v délce 126 metrů v úseku od čerpací stanice dále směrem k místní...

—————

24.08.2011 14:49

Velkoplošné opravy místních komunikací

Tento týden budou probíhat velkoplošné opravy dvou meziříčských komunikací, konkrétně ulic Na Vyhlídce a U Nemocnice, a jedné v místní části Hrachovec. Celkem 270 metrů dlouhý úsek ulice Na Vyhlídce byl vyfrézován po celé své šířce. Následně dojde k položení nového asfaltu. „Stejné opravy...

—————

23.08.2011 21:40

Vybrali dodavatele na rekultivaci skládky

Vítězná pražská firma, kterou dnes rada města vybrala k realizaci rekultivace skládky v místní části Hrachovec, nabídla o více jak 20 milionů nižší částku než byla pro tuto akci částka schválená zastupitelstvem města. Když se na květnovém zasedání schvalovalo financování rekultivace skládky,...

—————


MÚ Valašské Meziříčí 2007-2010

07.10.2010 18:26

Sekat trávník v neděli? Minulost!

Spustit v neděli či státem uznaných dnech pracovního klidu...

—————

30.09.2010 09:32

Proběhne podzimní svoz odpadu

Možnost zbavit se objemného, nebezpečného a biologického...

—————

18.08.2010 18:56

Část územního plánu Valašské Meziříčí (2010)

Koncepce rozvoje města Valašské Meziříčí a jeho místních...

—————