Část usnesení z 14. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí

20.12.2007 21:11

konaného dne 13. prosince 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ


 

  • 14/34 Přijetí investiční dotace ve výši 5.507.000,- Kč ze státního rozpočtu na akci „Prodloužení vodovodu Hrachovec – Vichury“


Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investiční dotace ve výši 5.507 tis. Kč ze státního rozpočtu na rok 2007 účelově určené na akci „Prodloužení vodovodu Hrachovec – Vichury“, která bude v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 zaúčtována následovně:

  • v příjmové části na položku 4216 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem 29783,

  • ve výdajové části na orj. 6, oddíl (§) 2310, položku 6121, org. 7469 – Prodloužení vodovodu Hrachovec - Vichury - dotace, UZ 29783.Pro zájemce je celý text usnesení ZDE.

—————

Zpět