Část usnesení z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí

31.01.2008 21:06

konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ


 

  • Z 15/04 Akční plán pro rok 2008 – seznam projektů navržených k přípravě pro podání žádostí o dotace z fondů EU a státních fondů a v případě úspěšnosti projektů k následné realizaci pro rok 2008


1. Zastupitelstvo města schvaluje tyto projekty navržené k přípravě pro podání žádostí o dotace z fondů EU a státních fondů a v případě úspěšnosti projektů k následné realizaci:
 


j) Chodník Hrachovec


gestor: Mgr. Lacinová
vedoucí týmu: Ing. Straka


Pro zájemce je celý text usnesení ZDE.

—————

Zpět