Část usnesení z 22. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí

22.10.2007 21:49

konaného dne 9. října 2007 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

  • 22/05 Rozpočtová opatření – přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2007 u orj. 6 OKS - investice
  1. 5 tis. Kč z orj. 6, oddílu (§) 3639, položky 6121, org. 7204 – Projektové a průzkumné práce připrav. staveb na orj. 6, oddíl (§) 2310, položku 6121, org. 7469 – Prodloužení vodovodu Hrachovec - Vichury
  2. 40 tis. Kč z orj. 6, oddílu (§) 6409, položky 6121, org. 7202 – Poplatky hrazené v souvislosti s investiční akcí na orj. 6, oddíl (§) 2310, položku 6121, org. 7469 – Prodloužení vodovodu Hrachovec - Vichury

 


  • 22/16 Ukončení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Prodloužení vodovodu Hrachovec – Vichury“
  1. Rada města vylučuje z dalšího zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Prodloužení vodovodu Hrachovec – Vichury“ dodavatele Radomír Šotek – ZASTŘEŠ, místo podnikání Valašské Meziříčí, Písečná 1160, IČ: 68335342 z důvodu nepředložení výpisu z evidence Rejstříku trestů, předložení čestného prohlášení, kterým prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů staršího 90 kalendářních dnů (10. 4. 2007) a předložení výpisu ze živnostenského listu staršího 90 kalendářních dnů (6. 4. 2007).
  2. Rada města přiděluje veřejnou zakázku na stavební práce „Prodloužení vodovodu Hrachovec – Vichury“ společnosti Stavební mechanizace VM s. r. o., Za Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26831368.

 

Pro zájemce je celý text usnesení ZDE.

—————

Zpět