Část usnesení z 34. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí - vodovodní přípojky Hrachovec - Vichury

16.04.2008 20:30

konaného dne 8. dubna 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ


 

  • 34/41 Žádost pana Miroslava Folty o uzavření dohody o souhlasu se stavbou a o vstupu na pozemky města p. č. 1204/1, p. č. 816/1, p. č. 943, p. č. 854 a p. č. 888, vše v k. ú. Hrachovec pro stavbu vodovodní přípojky pro jednotlivé rodinné domy v lokalitě Hrachovec - Vichury.


Rada souhlasí s uzavřením smluv o právu provést stavbu vodovodních přípojek pro jednotlivé rodinné domy a objekty v lokalitě Hrachovec - Vichury na pozemcích města p. č. 1204/1, p. č. 816/1, p. č. 943, p. č. 854 a p. č. 888, vše v k. ú. Hrachovec mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, jako vlastníkem pozemků a soukromými vlastníky dle předloženého seznamu, jako stavebníky dle předloženého návrhu a po realizaci staveb s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene.


Pro zájemce je celý text usnesení ZDE.

—————

Zpět