Část usnesení z 51. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí

05.01.2009 18:42

konaného dne 16. prosince 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ


51/32

Žádost občanského sdružení VOSA Hrachovec o pronájem části pozemku p. č. 144/1 o výměře 1150 m2 v k. ú. Hrachovec.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 144/1 o výměře 1150 m2 v k. ú. Hrachovec občanském sdružení VOSA Hrachovec, se sídlem Hrachovec 270, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 22676619 za účelem užívání a údržby volejbalových kurtů za cenu 1,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

T: Ihned
Zodp.: Ing. Matocha
Mgr. Trampotová

Pro zájemce je celý text usnesení ZDE.

—————

Zpět