Část usnesení z 53. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí

04.02.2009 09:21

konaného dne 29. ledna 2009 v 18:15 hodin v kanceláři starosty města

53/01 Smlouva o podmínkách a právu provést stavbu – „Chodník Hrachovec – dolní konec“

 

  1. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu – „Chodník Hrachovec – dolní konec“ mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387 a Ředitelstvím silnic a dálnic Zlínského kraje p. o., se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860, dle předloženého návrhu.
  2. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu – „Chodník Hrachovec – dolní konec“ mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, IČ: 65993390 dle předloženého návrhu.

 

T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha
Mgr. Chajdrna

 

Pro zájemce je celý text usnesení ZDE.

—————

Zpět