Část usnesení z 57. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí

26.03.2009 17:16

konaného dne 17. března 2009 v 10:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

57/75  Rozhodnutí o pořadí nabídek a o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Chodník Hrachovec – dolní konec“

 

  1. Rada města rozhodla o vyloučení uchazeče č. 1 společnosti FREKOMOS, s. r. o. se sídlem, Železničního vojska 1381, 757 01  Valašské Meziříčí, IČ 61942618 a uchazeče č. 8 společnosti VAST TERCIA, spol. s r. o., se sídlem Husova 29, 757 01  Valašské Meziříčí, IČ 25857541, jejichž nabídky byly vyřazeny hodnotící komisí z důvodů dle předloženého návrhu.
  2. Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Chodník Hrachovec – dolní konec“, kterou podal uchazeč REPONT s. r. o., se sídlem Na Zelince 1167/19, 751 31  Lipník nad Bečvou, IČ 26863057, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. V případě neuzavření smlouvy s vítězným uchazečem rozhodla Rada města výběr nabídky dalšího uchazeče v pořadí dle zprávy o posouzení a hodnocení veřejné zakázky podlimitní.

 

T: Ihned

Zodp.: Ing. Matocha, Ing. Chajdrna

 

MÚ Valašské Meziříčí - Usnesení z 57. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí

 

—————

Zpět