Část usnesení ze 47. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí

14.11.2008 19:19

konaného dne 4. listopadu 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ


47/42
 

Žádost sdružení VOSA Hrachovec o. s. o úpravu nájemní smlouvy na pozemek p. č. 144/1 o výměře 25286 m2 v k. ú. Hrachovec.

  1. Rada města schvaluje změnu nájemní smlouvy ze dne 27. 2. 2006 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2006 uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387 a SK Hrachovec, se sídlem Hrachovec, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 68898525 na pozemek p. č. 144/1 v k. ú. Hrachovec formou dodatku, týkající se změny výměry pronajaté části pozemku z původních 25826 m2 na 25136 m2.

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 144/1 o výměře 1150 m2 v k. ú. Hrachovec.

T: Ihned
Zodp.: Ing. Matocha, Mgr. Trampotová

Pro zájemce je celý text usnesení ZDE.

 

—————

Zpět