Část zápisu z VI. zasedání výboru pro životního prostředí - cyklostezky

05.02.2008 20:58

konaného dne 30.ledna 2008 v budově MěÚ Valašské Meziříčí


 

  • Výbor ukládá tajemnici výboru na příští zasedání výboru:


a) pozvat zástupce Mgr. Chajdrnu, Mgr. Pernického ve věci podání informace o propojení cyklostezek z místních částí do centra města

b) pozvat Ing. Ondřeje – odbor KS ve věci podání zprávy o rekultivaci staré skládky TKO Hrachovec a přípravě nové skládky TKO.

Příští zasedání výboru se uskuteční dne 2.dubna 2008 v 15.00 hod na Soudní 1221 č. dv. 101.Pro zájemce je celý text zápisu ZDE.

 

—————

Zpět