Chodník ke školce za 177 tisíc

13.03.2010 09:58

Ve zpravodaji Live byla 4.3.2010 zveřejněna informace o chodníku ke školce v Hrachovci za 177 tisíc. Tato informace vzbudila velký ohlas u občanů Hrachovce. Vysvětlení této informace ze strany městského úřadu je nedostatečné a proto jsme požádali o stanovisko a vysvětlení starostu městského úřadu pana Částečku.

Oba texty jsou zde.

Dva miliony korun vynaložila  radnice v minulém roce na realizaci drobných investičních požadavků občanů. „Všechny prostředky směřovaly do místních částí, pro které především je tato rozpočtová položka určena,“ informoval starosta Jiří Částečka. Okolo 740 tisíc připadlo na prodloužení veřejného osvětlení v Krhové, Oboře a Juřince, o něco méně město investovalo do propojení vodovodu v Dolním Brňově a chlorovačů v Brňově a Krhové. Na téměř 400 tisíc přišlo rozšíření optické metropolitní sítě v Poličné a 177 tisíc si vyžádala stavba chodníku k mateřské škole v Hrachovci.

 

www.muvalmez.cz/doc/31489/Zpravodaj LIVE

 

Vážený pane starosto,

    V uplynulém týdnu proběhla regionálním tiskem zpráva, že město vynaložilo v loňském roce v rámci realizace drobných investičních požadavků občanů částku 177 000  Kč na stavbu chodníku k mateřské školce v Hrachovci. Po zveřejnění této zprávy se rozproudila bouřlivá diskuze a mnoho občanů Hrachovce se na mně a ostatní členy OV Hrachovec obrací s dotazem:  „ co to má znamenat ?“.  Proto se na Vás jménem osadního výboru obracím s žádostí o vysvětlení, protože odpověď, kterou jsem dostal od OKS (p. Černoch) považuji za zcela nedostačující a značně pochybnou.

    Před zahájením výstavby chodníku v Hrachovci bylo na schůzce OV s pracovníky OKS dohodnuto, že veškeré změny oproti projektové dokumentaci ( zejména realizace sjezdů k RD apod.) budou uskutečněny pouze v takovém rozsahu, aby nebyl navýšen rozpočet stavby, a že požadavky občanů v těchto záležitostech  budou v maximální možné míře respektovány. Členové OV věnovali nemálo času tomu, aby občany seznámili s projektem stavby a aby bylo možno k jejich požadavkům přihlédnout. Po této stránce proběhlo vše bez problémů a myslím, že všechny požadavky občanů byly realizovány. V průběhu stavby mně požádala ředitelka MŠ Hrachovec p. Hájková, zda by nebyla možnost v rámci stavby chodníků dokončit opravu dlažby okolo pískoviště v areálu MŠ, která byla zahájena v předchozích letech a z důvodu financí nebyla dokončena. Tento požadavek jsem projednal s p. Chajdrnou s tím, že to nebude vůbec žádný problém. Veškeré práce v MŠ ke spokojenosti všech proběhly.

    Na závěr této dosud bezchybné stavby (až to bylo někdy podezřelé, že všechno jde bez problémů) se objevila zpráva o vícepracech za 177 tisíc, šikovně schovaná v položce Chodník Hrachovec –školka. Ale co bylo za tyto peníze navíc vybudováno? To ví asi jenom někdo. Podle vyjádření OKS byl za 77 350 Kč opraven přístupový chodník ke školce, 35 m2 chodníku ve školce, demolice starého chodníku, výměna obrub, výměna podkladových vrstev) a zbytek z uvedené částky byl použit na realizaci úprav vyplývající z požadavků občanů. A jaká je skutečnost? Ve školce bylo položeno 24 m2 dlažby ( z toho 20 m2 dodal dodavatel a 4 m2 bylo ve školce skladem) a zabetonováno 20 ks obrubníků.  Podkladní vrstvy pod chodník ve školce nebyly provedeny a přístupový chodník ke školce byl součástí projektu chodníku. Za tyto práce je částka 77 350 Kč neodpovídající. I nejdražší firmy v regionu by tuto práci provedly za méně než polovinu. A zbylých téměř 100 000 Kč. V projektu stavby bylo naplánováno vybudování 24 sjezdů k RD. Ve skutečnosti jich bylo vybudováno 28. Takže 25 000 Kč za jeden sjezd? I laik pozná, že tady není něco v pořádku.A když tedy vznikly vícepráce, tak kde jsou peníze za méněpráce. Chodník v prostoru před KD byl vybudován úplně jinak  než bylo v projektu. V tomto prostoru bylo položeno minimálně o 20 m2 dlažby méně než bylo projektováno.

    Pevně věřím, že se podaří uvedené nesrovnalosti vysvětlit. Peníze z rozpočtové položky „Drobné požadavky občanů“  se asi za něco utratily, ale určitě to nebylo za chodník ve školce v Hrachovci jak proběhlo tiskem.  Položka Chodník–Hrachovec školka pěkně vypadá a nikoho v zastupitelstvu nenapadne, že něco není v pořádku. Dovolil bych si ještě připomenout dobrou myšlenku, že finance z rozpočtové položky „Drobné požadavky občanů“ budou konzultovány a odsouhlaseny osadními výbory a takto to bylo občanům prezentováno. Není to pravda. Město si s těmito penězi disponuje dle svého uvážení a ještě za nimi asi schovává pochybné investice.

    Závěrem bych chtěl jménem občanů Hrachovce za výstavbu chodníku poděkovat a doufám, že se podaří úspěšně odstranit všechny nedodělky této stavby, smazat závěrečnou „černou kaňku“ pochybného financování víceprací a  občanům vysvětlit přesně po položkách na co byly použity peníze v rámci drobných investičních požadavků. Na akci nazvanou Chodník – Hrachovec školka to rozhodně nebylo.


                    S pozdravem Ing. Jan Weiss
 

Ve Valašském Meziříčí 12.3.2010

—————

ZpětDiskusní téma: Chodník ke školce za 177 tisíc

Datum: 25.03.2010

Vložil: Hrachovčan

Titulek: ...Asi je vše OK...

A je mrtvo ..... asi budou volby?!!!! Tak pšššššt ..nějaký Hrachovec...Pár tisíc tam ,par sem...vždyť mají chodník ,tak co ještě chcou...

Děkujeme

—————

Datum: 13.03.2010

Vložil: Volek Stanislav

Titulek: Chodník školka (vlastně sjezdy)

Dobrý den, vypadá to, že si na městě hraje někdo malou domů. Jak může nějaký trouba napsat, že byl opraven chodník ve školce za 177 000,- Kč. Když se obyvatelé Hrachovce byli podívat na to, co nám to tady naši úředníci za takovou sumičku vybudovali, čekalo na ně velké překvapení. Skoro nic. Když se ale pan Vaigl veřejně ozve, najednou je všechno jinak a už to není chodník ve školce ale nějaké sjezdy. Takže jak to vlastně je?! Čí sjezdy se to opravovaly a proč tyto práce nebyly zahrnuty do rozpočtu Hrachoveckého chodníku? Je někdo na městě ochotný veřejně tady občanům vysvětlit na co teda přesně položku po položce tyto peníze šly a proč to tak bylo a nemlžit? Nedivte se, že jsou obyvatelé Hrachovce znepokojeni, když investujete naše peníze do zakázek, které neumíte ani správně pojmenovat nebo raději nechcete. Děkuji za odpověď. S pozdravem Stanislav Volek

—————

Datum: 13.03.2010

Vložil: Občan

Titulek: Chodník

Dobrý den , panu Vaiglovi se vůbec nedivím. Čteme to všichni a jsem rád ,že se ozval. Co mně zaráží, že zbytek peněz,byly použity na vjezdy nového chodníku .Stím snad projekt nepamatoval. Chodník stojí miliony a vjezdy neřeší!!! A ten chodník před kulturním zařizením /to je nesmysl/. Kde mají parkovat ti lidi , když je zábava ,nebo výstava. Stojí podel cesty a nebo na novém chodníku a vím ,že to obecní rada řešila. Pomohlo to!!! Za to MOLO co je tam, mohlo být vjezdů. Děkuji Hrachovčan

—————

Datum: 13.03.2010

Vložil: Vaigl Radek

Titulek: 177 000 kč za chodník Školka Hrachovec? máme jej asi ze zlata!

Je ubohé co se dnes děje v našem státě,v našem městě a co předvádějí osoby ,které jsme si zvolili ve volbách.
Jelikož jako občan jsem sotva schopný vnímat věci kolem naší obce Hrachovec, zaráží mě tento "blud" co zde napsal do zpravodaje někdo z města VM.
Zda z rozpočtu města někdo uvolní na cca 10 m2 chodníku ve školce 177 000 Kč a ani si to nezkontroluje , tak to už je vrchol všeho a nechci raději ani vědět další podrobnosti co do toho bylo ještě "zahrnuto".
Nedivte se ,že lidi jsou pak znechuceni chodit k volbám , ono totiž není koho volit a na městě si děláte stejně co chcete a blaho občanů je vám u ..... Jsem znechucen a uvažuji vážně ,že se vzdám dobrovolně místa v osadním výboře Hrachovec,protože už mě vadí co se děje v našem městě na soutoku Bečev a nám se lidé v obci jen posmívají. Raději kdyby jste pro naše děti udělali dětské hřiště o které vás žádáme už 2 roky.

—————

Datum: 14.03.2010

Vložil: Jarek Ondruch

Titulek: Re: 177 000 kč za chodník Školka Hrachovec? máme jej asi ze zlata!

Radku to nedělej poněvadž to by si těmto radoby zastupitelům občanů (podle mě prospěchářům) dal zelenou .Je třeba se jim bránit tak jak to děláte Vy v osadním výboru Hrachovec . Konečně jim někdo dal na vědomí ,že nám všem není jedno kam tečou naše nemalé daně.

—————