Další prohloubení práce a první ženy ve sboru (5/18)

15.04.2009 21:56

V tomto období došlo k dalšímu prohloubení práce a to k založení samaritánského oddílu. Tento oddíl byl jedním z nejaktivnějších, neboť neměl práci jen při požárech, ale po celou dobu jeho trvání, prakticky až do doby založení Československého červeného kříže v naší obci. Zde bych chtěl vyzvednout dvou významných postav hasičského sboru a to Rudolfa Dobiáše (č.p. 4), který zemřel v mladém věku 28 let a dlouholetého předsedy či starosty Josefa Dobiáše, který zemřel v roce 1931. Oba tito členové měli největší zásluhy na udržení a práci spolku a jeho celé činnosti, zvláště pak při výstavbě hasičské zbrojnice.

Od roku 1926, kdy se ve sboru objevila nová funkce a to funkce vzdělavatele, začíná i osvětová a vzdělávací činnost. Prvým a dlouholetým vzdělavatelem se stává řídící učitel bratr Rudolf Dvořáček. V tomto roce již hrají první divadlo v přírodě a to hru "Nevěsta", což se pak stává pravidlem, že kulturní dění v obci si již bez účasti hasičstva až do roku 1959, dokud bylo kde a na čem hrát, vůbec představit nelze. V tomto roce také vstupují do hasičského sboru první ženy, a to Stolařová Marie (č.p. 12), Dobiášová Ludmila (č.p. 4), Cedrová Anežka a Vávrová Justina. O dvě léta později to jsou již další ženy, bez kterých si zejména dnes práci v požární ochraně nedovedeme vůbec představit.

—————

Zpět