Důležitá telefonní čísla

01.11.2007 21:36

Hasiči
150

Zdravotní záchranná služba
155

Policie
158

Nemocnice s poliklinikou
571 613 002

Dopravní záchranná služba
571 613 012

Hasičský záchranný sbor
571 613 001

Městský úřad
571 611 181

Městská policie
571 611 111

Policie ČR obvodní oddělení
571 613 003

Povodí Moravy
571 613 009

Poruchy dodávky pitné vody
v pracovní době 571 632 178
po pracovní době 603 242 167

Poruchy dodávky el. proudu
571 683 130

Plynárny
571 621 964

Správa a údržba silnic
571 612 102

Dispečer SúS (nakládka)
571 615 250

—————

Zpět