Hasičský sbor a období 2. světové války (7/18)

29.04.2009 18:02

Je pravdou, že z této oraganizace si chtěli Němci udělat organizaci policajtskou k ochraně svých objektů, zejména podniků vyrábějících pro válečné účely. K této činnosti se hasičstvo však nikdy nepropůjčilo, ba naopak, dělalo vše možné, aby tyto snahy vždy a za každých okolností narušovalo. K případným požárům v průmyslu se přijíždělo úmyslně vždy co nejpozději a navíc s technikou, která úmyslně selhávala. Takovýmito a jinými způsoby se snažili naši členové působit ochromení německého průmyslu a majetku. V našich řadách se také pod pláštěm nepostradatelnosti ukrývali členové, kteří by jinak byli nasazeni na nucené práce do Říše. V této době disponoval náš Dobrovolný hasičský sbor již autostříkačkou zakoupenou od pana Vlasáka z Valašského Meziříčí, ke kteréžto koupi museli členové Rudolf Bártek, Cyril Vajgl, Václav Dobiáš a Antonín Hala půjčit 18 000 korun krytých směnkou. Zároveň byla provedena patřičná úprava hasičské zbrojnice včetně elektrické instalace a sušáku a to tak, jak je dodnes.

Okupace a celá doba válečných let byla dobou velmi těžkou. Spolkový život omezený, vystrašený, přitom však život, který prověřil každého, kdy se také ukázalo jak kdo smýšlí a jak kdo jedná. S velkou radostí jsme v květnu 1945 přivítali naše osvoboditele, příslušníky Sovětské armády a s velkým elánem pustili do další práce pro blaho osvobozené republiky. Za necelé dva měsíce po osvobození jsme doprovodili na poslední cestě, ze které není návratu, bratra Rudolfa Bártka, dlouholetého předsedu, obětavého a neúnavného bojovníka za hasičské a tím i lidské ideály.

—————

Zpět