Úvod (1/18)

18.03.2009 17:48

Vážení přátelé,

dostává se Vám k nahlédnutí internetová verze tištěné publikace, která mapuje historii hasičského sboru v Hrachovci, malebné vesničky, dnes již místní části Valašského Meziříčí. Právě skutečnost blízkosti vesnice k průmyslovému centru Valašska měla za následek vznik hasičského hnutí v roce 1908.

Hlavní příčinou byl obrovský požár v Reichlových sklárnách, kdy nedostatek kvalifikovaných a vybavených sborů měl za příčinu velké majetkové škody při těchto a jím podobných požárech. Po prvotních finančních problémech se v roce 1913 rozbíhá soukolí sboru až do nynější podoby. Střídají se starostové, velitelé a činovníci, ale touha pomáhat druhým zůstává v srdci každého člena.

Během 100leté historie nás příroda a živly s ní spojené mnohokrát prověřily, jak to s tou pomocí myslíme vážně a můžeme si přiznat, že členové hasičského sboru v této zkoušce obstáli. V této publikaci jsou výtažky a fotografie nejen ze živelných událostí, ale také z kulturního a společenského života obce, kde členové sboru sehráli významnou úlohu jak při výstavbě společenských budov, tak při pořádání akcí spojených přímo nebo nepřímo s chodem obce.

Významnou úlohu při prezentaci sboru se v druhé polovině 20. století staly soutěže požárních a později hasičských družstev, v kterých naše jednotky dosáhly významnějších úspěchů, jak v kategorii dospělých, tak i na úseku práce s mládeží.

Nyní se vraťme k našim předkům a připomeňme si, jak to všechno začalo...


—————

Zpět