Hrachovecké olympijské hry 2010

01.07.2010 09:58

V Hrachovci se konala v pondělí 5. července tradiční sportovní akce pro celou rodinu a dědinu, se symbolickým názvem hrachovecké olympijské hry. Poutače zvaly na tuto akci již měsíc dopředu a pořadatelé jen doufali, že počasí bude přát, tak jako každým rokem a Hrachovcem se neprožene nějaká ta povodňová vlnka.

Jelikož se letos žádný z tradičních  týmů neomluvil a ba naopak byl velký zájem o účast na této akci i u jiných družstev, museli pořadatelé odmítnout mnohdy i lukrativní nabídky. Vzhledem k tomu, že již nelze v jednom dni zvládnout při stávajících pravidlech více klání, letošních her se zúčastnilo včetně družstva z Lanžhotana devět týmů. Zástupci osmi místních družstev si postupně předali štafetově symbolickou olympijskou pochodeň zažehnutou ve Skále a přes celou obec ji snesli dolů do dějiště her. Po vyvěšení vlajky s šesti kruhy, pan Evžen Knebl jako nejstarší aktivní účastník všech hrachoveckých her společně s kapitánem loňského vítězného týmu zapálili symbolický oheň.

K tradičním disciplínám letos přibyla desátá a velmi očekávaná, přetahovaná lanem v písku. Toto klání  pobavilo diváky, ale pozlobilo pořadatele, kteří očekávali rychlejší časový spád této disciplíny. Bojovnost týmů ale byla úžasná a nikdo nechtěl odejít poražen. Vše se protáhlo a tak poslední disciplína hod gumákem na cíl, která v závěru nejvíce zamíchala pořadím, byla zahájena až po dvacáté hodině. V průběžném hodnocení se na špici po celou dobu střídaly týmy Dolňáků a Přespolních a jak bývá pravidlem, když se dva perou, třetí se směje. Oběma tak vyfoukl vedení na poslední chvíli tým Králikáren, který v předchozích ročnících skončil již třikrát na stříbrné příčce. Družstvo pod vedením Petra Cahlika a Radka Adamíka si pak zcela užívalo vítězství, až do brzkých ranních hodin. Večerní diskotéka a ohňostroj se nesly v duchu oslav a přátelství všech lidiček z Hrachovce a okolí, což je ostatně hlavní záměr všech ročníků těchto recesních her.

Spokojenost s průběhem na závěr vyjádřili také hlavní pořadatelé akce Radek a Martin Vaiglovi: "Jsme rádi, že si všichni zasportovali, nikdo se nezranil a hlavně všichni využili možnosti setkání s ostatními a to je snad ten největší cíl hrachoveckých her. Takže příští rok zase nashledanou."

 

 

 

(RaV, KORY, PeM)

 

Pravidla hrachoveckých olympijských her

Hrachoveckých olympijských her se účastní osm týmu o libovolném počtu členů, ale s minimálně takovým počtem, aby byli schopni účastnit se alespoň tří sportovních utkání současně. Oproti minulým rokům došlo ke změně a to v hodnocení, kde o celkovém vítězi rozhodne součet bodů za pořadí v disciplínách a to systémem stejným jako u šipek. Startovné činí 2000,- Kč, ve kterém je zahrnuto občerstvení ve formě obložených rohlíku a minerálky. Při dosažení stejného počtu bodů při celkovém součtu budou rozhodovat umístění disciplín tak, jak jsou následně sepsány v pravidlech H.O.H.

 

FOTBAL

Hraje se 2x10 minut, výhra 2 body, remíza 1 bod. Družstvo které nehraje, dodá rozhodčího dle rozpisu (hraje se podle pravidel futsalu). Hlavní rozhodčí - Vaigl R.

 

VOLEJBAL

Hraje se na 2 sety do 20 bodů beze ztrát, výhra 2 body, remíza 1 bod. Za družstvo musí nastoupit vždy minimálně 3 ženy. Hlavní rozhodčí - Straka J.

 

NOHEJBAL

raje se na 2 sety do 11 bodů, výhra 2 body, remíza 1 bod. Družstvo, které nehraje, dodá rozhodčího dle rozpisu. Hlavní rozhodčí - Navrátil Vlastislav

 

ŠIPKY

Hází 5 zástupců z každého týmu, kde jeden zástupce musí být mladší 15 let. Každý má 3 pokusy zkušební a 3 pokusy ostré. Součet hodů všech zástupců se zapíše do tabulky. Družstvo, které bude mít největší počet naházených bodů, získá do celkového hodnocení 8 bodů, druhé 7 bodů, třetí 6 bodů atd. Hlavní rozhodčí - Pelc J.

 

PETANGUE

Hrají 2 účastníci z jednoho týmu, podmínkou je, že to musí být holka a kluk. Hrají se 2 série do 7 bodů, za výhru jsou 2 body, remíza 1 bod. Hlavní rozhodčí - Děcký

 

KROKET

Hrají 2 účastníci z jednoho týmu mladší 18 let. Každý hraje jednou. Za výhrujsou 2 body, remíza 1 bod. Hlavní rozhodčí - Navrátilová H.

 

STOLNÍ FOTBÁLEK

Hrají 2 účastníci z jednoho týmu. Dle pravidel na 10 míčků, za výhru jsou 2 body, remíza 1 bod. Hlavní rozhodčí - Vaigl J. ml.

 

CYKLOKROS

Závodu se účastní 2 zástupci z každého družstva. Jede se předem vytyčenou tratí, kde je hromadný start. Každý závodník je povinen mít přilbu. Závod se hodnotí součtem pořadí závodníku z jednoho týmu. Družstvo, které má tento součet nejmenší, získá 7 bodů, druhé 6 bodů, třetí 5 bodů atd. Při rovnosti  součtu bodů rozhoduje nejlépe umístěný jezdec týmu. Přibližný start je ve 13 hodin. Hlavní rozhodčí - Vaigl M., Pelc J.

 

HOD GUMÁKEM NA CÍL

Hází 2 zástupci z každého týmu, kde jeden zástupce musí být žena a druhý muž  ve věku nad 40 let. Každý má 3 pokusy zkušební a 3 pokusy ostré. Součet hodů obou házejících se zapíše do tabulky. Družstvo které bude mít největší počet naházených bodů získá do celkového hodnocení 8 bodů, druhé 7 bodů, třetí 6 bodů atd. Hlavní rozhodčí - Vaigl R., Vaigl M.

 

PŘETAHOVÁNÍ LANEM

Tým tvoří 6 osob - 2 děti do 15 let, 2 ženy, 2 muži. Klání se bude odehrávat na hřišti pro plážový volejbal. Tým, který se dotkne (nebo překročí) jako první půlicí čáru, prohrává. Hodnocení je stejné jako u šipek, budou se sčítat body za vítězství. Při shodě bodů rozhoduje vzájemný souboj, pokud bude rovnost bodů u více týmů získávají tyto týmy stejný počet bodů. Nutnost je, aby vždy byly děti na začátku lana (jde o bezpečnost). Hlavní rozhodčí – Vaigl J. st.

 

U hostujícího týmu z Lanžhota lze udělit na nějaké (omezené) disciplíny výjimky.

—————

Zpět