Kanalizace „Čistá řeka Bečva II“ – zahájení prací v místní části Hrachovec - Vichury

07.08.2014 19:37

 

12. srpna 2014 budou zahájeny stavební práce na další části výstavby splaškové kanalizace v rámci akce „Čistá řeka Bečva II – část C“ v lokalitě Hrachovec - Vichury. V důsledku výstavby kanalizační sítě a dopravních omezení dojde ke změně trasy a jízdního řádu městské hromadné dopravy v období od 12. srpna 2014 do 31. srpna 2014. Se změnou jízdního řádu budou dotčení občané seznámení formou informačních letáků do poštovních schránek a umístěním Objížďkových jízdních řádů na webových stránkách města.

Na těchto stánkách jsou umístěny i objízdné trasy v době uzavírek místních komunikací. Tyto uzavírky jsou plánovány v pondělí až sobotu od 7,30 do 19,00 hodin, v neděli od 8,00 do 19,00 hodin. Současně upozorňujeme, že svoz domovního a plast. odpadu bude probíhat v důsledku uzavírky ve čtvrtek do 7,30 hod..

V průběhu výstavby dojde k dopravním omezením, zvýšení hladiny hluku a zvýšení prašnosti v dané lokalitě, proto žádáme občany o porozumění a toleranci s těmito nepříjemnými okolnostmi, doprovázejícími výstavbu kanalizace.

S postupem prací a dopravními omezeními jsou občané seznamováni prostřednictvím vyvěšených upozornění, případně osobně zástupcem stavby. V případě připomínek a dotazů k průběhu stavby se prosím obracejte na stavbyvedoucího p. Čapka - tel.: 602 551161.

Další informace včetně situací jednotlivých úseků splaškové kanalizace naleznete na webových stránkách města – „Aktuální informace k projektu Čistá řeka Bečva II“

https://www.valasskemezirici.cz/doc/34840/. 

—————

Zpět