Kraj slíbil městu podporu

10.09.2007 21:58

Doprava, odpadové a vodní hospodářství a kultura byly hlavními tématy společného zasedání rad Zlínského kraje a našeho města, jež dnes proběhlo v zámku Žerotínů. Nejvíce diskutovaným námětem se stala doprava. „Naší prioritou je stavba západního obchvatu, který odlehčí přetíženému centru města,“ sdělil starosta Jiří Částečka. Situaci označil za kritickou s tím, že její řešení vázne na nedostatku finančních prostředků ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Hejtman Libor Lukáš ocenil, že města a obce zdejšího regionu hodlají zlepšení dopravní infrastruktury prosazovat společně. „Budeme nápomocni tomuto soustředěnému tlaku na patřičné instituce, který se u velkých dopravních staveb osvědčil,“ ujistil. Jinou akcí, kterou zástupci města i kraje shodně považují za prioritní, je rekultivace bývalé skládky komunálního odpadu Hrachovec. Radnice napoprvé neuspěla se žádostí o státní dotaci, nyní připravuje další v předpokládané výši 65 milionů korun. „Podnikáme kroky, abychom stanoveným kritériím vyhověli,“ informoval starosta.

Zlínský kraj prostřednictvím hejtmana slíbil rovněž účinnou podporu snaze města získat od státu dotace na stavbu vodovodů v lokalitě Vichury a místní části Lhota u Choryně a z evropských fondů na optimalizaci městské hromadné dopravy, v níž se počítá s využitím nízkopodlažních autobusů na plynový pohon.

Cenné informace od krajských radních získali představitelé města v souvislosti se záměrem dokončit obnovu zámku Žerotínů a v jeho jižním křídle zřídit komunitní centrum. „U valné většiny diskutovaných problémů jsme se setkali s podporou Zlínského kraje,“ shrnul výsledky jednání starosta Jiří Částečka. „Můžeme městu pomoci finančně a tam, kde je majetek ve správě státu, také společným zájmem,“ navázal hejtman Libor Lukáš. „Ne vždy si totiž stát myslí, že Zlínský kraj a Valašskomeziříčsko jsou v popředí jeho zájmu. Společným úsilím jsme ale schopni dosáhnout na národní zdroje, z nichž lze vybudovat to, co v tomto regionu chybí.“

Text převzat ze Zpravodaje LIVE.

—————

Zpět