Lidé budou cestovat zdarma

05.03.2009 16:20

Bezplatné cestování městskou hromadnou dopravou na jeden měsíc nabídne veřejnosti radnice. Zastupitelé se dnes shodli na tom, že jízdné se na místních autobusových linkách nebude vybírat od 14. června do 14. července.

„Chceme občany vybídnout k častějšímu využívání veřejné dopravy a snížit tak zatížení města,“ předeslal starosta Jiří Částečka. „Zvolili jsme období zahrnující běžný i prázdninový provoz,“ doplnil vedoucí odboru komunálních služeb Václav Chajdrna s tím, že ztrátu tržeb bude radnice kompenzovat společnosti ČSAD Vsetín částkou 270 tisíc korun.

Vlastislav Navrátil chtěl, aby se namísto léta, kdy mnoho lidí jezdí na kole či město opouští, kampaň uskutečnila na podzim. „Současně s ní proběhne měření četnosti dopravy, a my máme k dispozici údaje ze srovnatelného období loňského roku,“ objasnil starosta, proč by navržený termín nerad měnil.

Místostarostka Dagmar Lacinová pro změnu požadovala zavést bezplatnou dopravu na dva měsíce, aby dopad tohoto opatření byl dostatečně průkazný. Její návrh ztroskotal na dvojnásobných nákladech, které by město muselo zaplatit ze své pokladny.

 

Zpravodaj LIVE

—————

Zpět