Mapový portál

28.01.2009 17:56

Prohlížení vybraných vrstev GIS umožňuje přístup k některým mapovým podkladům, které využívá při výkonu státní správy a samosprávy na území města a jeho místních částí Městský úřad Valašské Meziříčí. Zmíněné území zahrnuje k.ú. Brňov, Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krásno n. Bečvou, Krhová, Křivé, Lhota u Choryně, Poličná a Valašské Meziříčí-město.
K prohlížení mapových podkladů je využívána aplikace GSHTML klient firmy GEOVAP Pardubice s.r.o. V současnosti lze pomocí GSHTML klienta prohlížet následující vrstvy:

 • katastrální mapa (aktualizace jednou za Q)

  • hranice parcel

  • čísla parcel (zobrazují se od M 1:999 výše)

  • využití ploch parcel - viz legenda v aplikaci

 • ortofotomapa - letecké snímky města a místních částí, pořízené v roce 2002, které jsou průběžně aktualizovány (po mapových listech M 1:2000)

 • zátopová území - zátopová území jsou vytvořena z dat, poskytnutých Povodím Moravy s.p. Znázorňují přibližné rozložení ploch, odpovídajících příslušným průtokům

 • vrstevnice - zobrazují výškovou situaci v terénu s výškovým rozestupem 5m. Vrstevnice, popisující celé stovky m n.m. a vrstevnice s výškovým rozestupem po 20m od nich, jsou zvýrazněny a opatřeny údajem o nadmořské výšce. Tato vrstva obsahuje i symboliku, popisující další jevy v terénu, jako jsou vodní toky a skály

Pro vyhledání parcely, určené číslem parcely, je GSHTML klient vybaven funkcí „LOKALIZACE“. Vyhledaná parcela se zobrazí vždy ve středu obrazovky a bude označena šipkou. Informace o vyhledané parcele lze prostřednictvím GSHTML klienta získat pomocí funkce „INFORMACE“ a to buď dotazem do databáze, nebo funkcí nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK. Informace získané nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK jsou vždy aktuální. Údaje z databáze jsou aktualizovány čtvrtletně.

Údaje o parcele, získané jak nahlížením do katastru, tak z databáze, jsou pouze informativní a nemohou být využity k jakýmkoliv právním úkonům.

Aplikace GSHTML klient je otevřená jak v možnosti rozšiřování počtu zobrazovaných vrstev, tak co do funkcionality. To umožní postupné přidávání zobrazovaných vrstev, v souladu se získáváním dalších datových sad, a získávání dalších informací pomocí výběrů z databáze.

Používání GSHTML klienta je intuitivní. Možnosti, které nabízí a přístup k nim, jsou popsány pod tlačítkem „HELP“.

Dotazy a připomínky k mapovým službám posílejte na e-mail gis@muvalmez.cz

 

Mapový portál

 

Jednotné územně analytické podklady Zlínského kraje

Aktuálně:

 • Dne 9.1.2009 byly informace z katastru nemovitostí aktualizovány daty s platností k 5.1.2009.

 • Dne 5.11.2008 byla aktualizována vrstva „Ortofoto“ v nabídce „Podkladové mapy“. Aktualizace představuje nové letecké snímky města, především okolí ul. Kardinála Bauera, krytého bazénu, zámecké kaple a nákupních středisek Kaufland a Lidl.

 • Dne 3.10.2008 byly informace z katastru nemovitostí aktualizovány daty s platností k 1.10.2008.

 • Dne 29.9.2008 byla zpřístupněna vrstva Názvy ulic. Zobrazuje se pro měřítka 1:2000 a větší.  

 • Data katastru nemovitostí byla aktualizována ke dni 1.7.2008

 

—————

Zpět