Mateřská škola Hrachovec

31.10.2011 08:12

Jednotřídní mateřská škola v Hrachovci byla založena 1. 9. 1977. Kapacita školy je 28 dětí ve věku od 3 do 6 let a v případě odkladu do 7 let. Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu. Mottem školy je: „Ať je vedro nebo zima, v naší školce je vždy prima“. Škola vytváří dětem příjemné prostředí, aby do ní děti chodily rády a s úsměvem. Snaží se vytvořit dětem takový koutek, v němž dětské oči naleznou obrovský svět pochopení, citu a lásky. Škola směřuje k rozvoji myšlení, pohybových dovedností a zdraví. Na škole je pěvecký kroužek, který mohou navštěvovat i děti jiných škol. V rámci oživování starých tradic pořádá škola různé akce pro děti a rodiče. Ve škole se nachází jedna třída, která je rozdělena na prostor pro hraní a na jídelnu. Dále je zde také hygienické zařízení pro děti i personál, kuchyň, kancelář a šatna pro děti. K mateřské škole patří také velká zahrada, která je celoročně hojně využívána především pro sportovní aktivity dětí. Zahrada je vybavena pískovištěm, skluzavkami a dřevěným domečkem. Ve škole pracují dva pedagogičtí a tři nepedagogičtí zaměstnanci.

Nové internetové stránky školy:

www.skolkahrachovec.estranky.cz

 


 

—————

Zpět