Měření imisního zatížení města Valašské Meziříčí 2006

07.07.2007 22:12

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí zajistil v roce 2006 prostřednictvím Výzkumného centra Masarykovy univerzity jako zpracovatelské firmy měření imisního zatížení ovzduší města Valašské Meziříčí. Měření probíhalo na třech lokalitách – MŠ Hrachovec, MŠ Seifertova a MŠ Bynina, kdy bylo měřeno zatížení území polétavým prachem a polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAHs). Výsledky z letní (tj. 25. – 28.7.2006) i podzimní kampaně (tj. 21. – 24.11.2006) jsou k dispozici k nahlédnutí v příloze.

 


 

Text převzat ze Zpravodaje LIVE.

—————

Zpět