Město prostaví třetinu rozpočtu

30.01.2009 10:15

Bezmála měsíc trvající rozpočtové provizorium v našem městě včera skončilo. Nový rozpočet, který zastupitelé schválili, předpokládá příjmy a výdaje ve shodné výši téměř 637 milionů korun.
Vyrovnaný rozpočet se nerodil vůbec snadno. „Výdaje prošly výraznými škrty. Prvotní požadavky správců jednotlivých kapitol se pohybovaly okolo 800 milionů,“ potvrdil starosta Jiří Částečka. „Přesto bude nutné použít 43 miliony ze dříve přijatého kontokorentního úvěru, abychom i tyto krácené výdaje pokryli,“ doplnil vedoucí finančního odboru Zdeněk Studeník.
Po loňském dokončení krytého bazénu neustane ani letos rozsáhlá investiční činnost. Na investice připadne 38 procent veškerých výdajů.

Radnice hodlá realizovat převážně akce, pro které má zajištěny dotace od státu nebo z evropských fondů – například cyklostezku Bečva, revitalizaci parku u zámku Kinských, chodník v Hrachovci či dopravní obslužnost ke sportovištím ve čtvrti Kouty.

„Ještě nedávno to vypadalo, že kvůli množství akcí budeme nuceni odložit zateplení obvodového pláště Základní školy Masarykova,“ připustil starosta. „Investici, na kterou máme od státu dostat 15 milionů korun a téměř 26 milionů přidat z vlastních zdrojů, lze ale rozložit do dvou let. To už finančně zvládneme.“
Zastupitelé se v rozpravě nevyhnuli ani citlivému tématu dopadů světové hospodářské krize. Na návrh Bohdana Mikuška uložili vedoucímu finančního odboru, aby zpracoval variantu městského rozpočtu, zohledňující možný pokles příjmů až na úroveň loňského roku.

 

Zpravodaj LIVE

—————

Zpět