Městská doprava zřejmě podraží

28.11.2007 21:24

Lidé využívající služeb zdejší městské hromadné dopravy si od 1. ledna příštího roku zřejmě sáhnou hlouběji do peněženky. Cestování na pěti autobusových linkách provozovaných ČSAD Vsetín by mělo podražit. Radní včera tento krok podpořili, konečné slovo budou mít 13. prosince zastupitelé.
„Cena jízdného se šest let neměnila,“ předeslal vedoucí odboru komunálních služeb Václav Chajdrna. „Přitom narůstala inflace a od nového roku se daň z přidané hodnoty zvýší z 5 na 9 procent.“
Nepopulárnímu kroku nezabrání ani příspěvek města na pokrytí ztráty dopravce, jehož maximální výše by měla činit 8,9 milionu korun. „Je to o 400 tisíc více než letos. Při zhruba 815 tisících cestujících ročně budeme jednu jízdenku dotovat 11 korunami,“ zdůraznil vedoucí odboru.
Podle něj by bylo ekonomicky zdůvodnitelné zdražení jízdného o 25 až 30 procent. To by ale mělo za následek odliv cestujících a jejich příklon k individuální motorové dopravě, ještě více zatěžující životní prostředí. Jízdné se proto zvýší v průměru o necelých 12 procent.
Dospělí a mládež od 15 let by podle návrhu měli při bezhotovostní platbě zaplatit 7 namísto dosavadních 6,50 koruny, děti od 6 let 3,50 proti nynějším 3 korunám. Při platbě v hotovosti by se tyto sazby zvýšily z 8 na 9 a ze 4 na 5 korun. Měsíční síťová občanská jízdenka by měla podražit ze 195 na 215 korun, žákovská a studentská na stejné období z 80 na 85 korun.
Výhod bezplatné přepravy by měli nadále využívat například předškoláci, občané starší 70 let, zdravotně postižení lidé, uniformovaní příslušníci Policie ČR a městské policie a také držitelé Zlaté plakety profesora Jánského, udělované za dobrovolné dárcovství krve.


Text převzat ze Zpravodaje LIVE.

—————

Zpět