Muži ve sboru dobrovolných hasičů (15/18)

23.11.2009 21:41

Mužskou záležitostí ve sboru je činnost výjezdové jednotky. Prověrkou fyzické zdatnosti jí jsou především soutěže, kdy do krajského kola v Kroměříži postoupily obě naše mužstva, muži se řadili mezi okresní elitu.

V roce 1976 obsadili v Karlovicích druhé místo. Po několika dalších úspěších dominovali muži i v kategorii jednotlivců, kdy Vrchný Jaroslav získal titul přeborníka. Poté následovala reprezentace Štěpánka Josefa a Hrabovského Radka ve výběru okresu.

Dalšími přeborníky okresu se stali Vaigl Jaromír (2x) a v roce 1989 v tradici pokračoval jeho bratr Vlastimil. Mezi úspěchy poslední doby si připomeneme třetí místo mužů v roce 2004 a druhé místo na obvodu v jubilejním roce 2008.

Největší prověrkou pro výjezdovou jednotku však přece jen zůstává výjezd k mimořádné události, jakými jsou požáry, živelné pohromy či pomoc občanům při nesnázích s ohněm či vodou.

Seznam událostí je nepřeberný a tak za zmínku stojí požár firmy STV Glass v roce 1998, povodně v roce 1997 a 2007, sněhová kalamita a následná likvidace sněhu ze střechy zimního stadionu, kdy hrozilo zhroucení konstrukce střechy.

Tyto zásahy potvrdily, že členové našeho sboru byli a jsou připraveni pomáhat spoluobčanům a společnosti v duchu hesla: "Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci."

Soutěž požárních družstev v roce 1971

Soutěž požárních družstev v roce 1976 ve Velkých Karlovicích

Povodně 1997 

—————

Zpět