Nová stříkačka a činnost do roku 1942 (6/18)

22.04.2009 23:34

Dne 29. září 1928 zakupuje náš hasičský sbor od Krasenského sboru novější 2 kolovou stříkačku v ceně 6 000 Kč, na kteroužto koupi však v pokladně je pouze 3 000 Kč. Dalších 3 000 Kč bylo zapůjčeno od bratra Rudolfa Bártka. Takovými výpůjčkami se zakupovaly i hadice. Přesto, že hasičský sbor byl velmi výdělečně činný, stále žil v dluzích, neboť prostředky nikdy nestačily na zakoupení toho nejnutnějšího.

Vždy se však našli dobří členové, kteří pokladnu podpořili, či potřebný obnos zapůjčili. Za to také sbor v dobách svízelných a měl-li v pokladně prostředky, na oplátku půjčoval potřebným, což se také projevilo a uznávalo za správné a potřebné. Zde je třeba opět zmínit o nevšední ochotě bývalého továrníka Brázdy ze zdejší cihelny za předělání 2 kolové stříkačky na stříkačku 4 kolovou a její celková generální oprava v ceně 3 330,85 Kč. Toto vše věnuje hasičskému sboru jako dar, za což mu 6-ti členná deputace byla osobně poděkovat.

Pro samou práci a starost o dokonalé vybavení hasičské zbrojnice a zejména starost o finance k úhradě nakupovaných věcí, nářadí i stejnokrojů a to až do roku 1942, kdy veškerý inventář převzala dle nařízení obec, družně v radosti i starostech pracovali naši členové až do okupace naší republiky nacistickým Německem. V této době, zejména v roce 1941, 1942 dochází k značnému přílivu nových členů, neboť po celou dobu okupace to bylo jen hasičstvo, které mělo svou zákonnou organizaci a to organizaci prospěšnou všem.

 

—————

Zpět