Oldskauti z Hrachovce na Národním JAMBOREE

14.06.2012 16:21

Oldskauti z Hrachovce na Národním JAMBOREE
Tři členovéz klubu oldskautů „Jestřáb“ z HrachovceLuboš Melichařík, Dobra Konvičný a Dan Drápela zastupovali Zlínsky kraj na Druhém národním jamboree oldskautů, které se  uskutečnilo v Erbenově městě-Miletíně u Hořic v Podkrkonoší.
Letošní třídenní setkání se konalo při příležitosti oslav sto let od založení Junáka-svazu skautů a skautek ČR. V centru Miletína se sešlo přes dvě stě oldskautůz celé republiky, kteří reprezentovali jednotlivé kraje. Tentokráte také doraziladelegace z Polska, zastoupená náčelnictvem oldskautů a Slovenska, zastoupeného náčelníkem slovenského oldskautinguIng. Vladimírem Janečkou.
První denv pátek začal seznamovacím táborákem, kde jednotliví zástupci krajů představili svůj vlastnoručně vyrobený totem pro soutěž o nejlepší totem národního Jamboree.
Za zlínský kraj představil Luboš Melichařík-Bam univerzální dvojici totemů. Hlavní symbolizoval historii 2. Klubu Oldskautů a 2. Oddílu skautů v Hrachovci a menší symbolizoval  Oldskauting se dvěma vyřezanými deskami, na kterých byla loga jednotlivých Jamboree.  
V sobotu dopoledne na miletínském náměstí proběhl slavnostní průvod s vlajkami, které byly dekorovány slavnostními stuhami 2. Jamboree a slavnostní nástup včetně vystoupení skautské hudby.Účastníkypřijeli pozdravitnáčelník Junáka chlapeckého kmene Ing. Baláž Marek, podnáčelní dívčího kmene Mudr. Urbánková Iva a bývalý starosta Junáka a nositel nejvyššího světového skautského vyznamenání doktor Jiří Navrátil. „Slavíme letos sto let, což je v existenci národů doba velice krátká. V dobách našeho společenství jedostatečně dlouhá a prožili jsme v ní ledacos. Přesto se žádné totalitě, ani nacistické, ani komunistické,nepodařilo naši myšlenku zničit. Přeji vám hodně štěstí."Těmito slovy pozdravil posluchače.
Celé toto setkání řídil Vladimír Stránský, náčelník Kmene dospělých-Oldskautů. „Teoreticky je v Kmeni dospělých zařazenkaždý, kdo dosáhl osmnácti let.Skauti se od útlého věku řadí od vlčat, světlušek, skautů a skautek po rovery a rangers, a pak už jsou oldskauti.“A co bylo cílem miletínské akce? „Jednak si připomínáme nelehkých sto let, kdy se ukázala síla naší krásné ideje, které se báli mocní tohoto světa. Uběhlo sto let přátelství a neuvěřitelných dobrodružství. Jsme už starší a potřebujeme si popovídat, zavzpomínat. Naše skautské hnutí prochází bouřlivým vývojem, a k tomu musíme i my, oldskauti, přiložit ruku k dílu a pomoci tam, kde je potřeba," řekl Vladimír Stránský-Sása. Akce v miletínském skautském středisku pokračovala přednáškami, hrami, soutěžemi, výměnou upomínkových předmětů jednotlivých výprav a promítáním filmů ze skautských akcí.
Večer byl slavnostně zapálen slavnostní táborový oheň čtyřmi vybranými zástupci krajů, za zlínský kraj oheň zapaloval Dan Drápela z našeho klubu. Po zapálení bylo pět členůz České republiky dekorováno Oldskautským vyznamenáním „Syrinx“: Mezi nimi Luboš Melichaříkstříbrným, bronzovým pak DobraKonvičný a Dan Drápela. V hodnocení totemů jsme se umístili na druhém místě těsně za domácím Královéhradeckým. Mimo to vyhrál národní soutěž ve střelbě ze vzduchovky v rámci celostátní skautské hry Wolfram, Luboš Melichařík. V neděli bylo úspěšné 2. Národní Jamboree zakončeno slavnostním nástupem a stažením vlajek.

—————

Zpět