Označování budov čísly

09.06.2009 20:52

K označování budov se používají čísla popisná a evidenční.

Číslo popisné musí mít všechny budovy určené kolaudačním rozhodnutím k trvalému obývání. Číslem popisným musí být rovněž opatřeny tovární, administrativní, obchodní a jiné budovy trvalého rázu, i když nejsou trvale obývány. O tom, zda je budova určena k trvalému obývání nebo zda jde o budovu trvalého rázu, rozhoduje stavební úřad.

Vlastník nemovitosti je povinen do 60 dnů od doručení kolaudačního souhlasu na svůj náklad označit budovu  přiděleným číslem popisným, případně evidenčním a udržovat ho v řádném stavu, po celou dobu existence budovy.

 

Označování budov čísly

1. Čísla popisná

  • domovní tabulka s číslem popisným má rozměr 16 x 19 cm, modré pole, bílé arabské číslice min. výšky 75 mm,
  • domovní tabulka s číslem popisným musí být umístěna u vchodu do budovy tak, aby byla viditelná z veřejné komunikace,
  • domovní tabulka se umisťuje zpravidla u hlavního vchodu do budovy z ulice, u vrat či u plotové branky vlevo při pohledu směrem z budovy, nejvýše do 2,5 m od země. 

 

2. Čísla evidenční

  • tabulka s číslem evidenčním má rozměr 16 x 19 cm, červené pole, bílé arabské číslice min. výšky 75 mm,
  • pro označení budov evidenčními čísly platí stejná pravidla jako pro označování budov čísly popisnými.

 

 

 

Číslo popisné

Rozměry:         tabulka 160 x 190 mm,  

Materiál:          trvanlivý materiál (plech smaltovaný)

Barva:              podklad modrá  RAL 5002, arabské číslice bílé

Písmo:             USA Black, velikost znaku  300 b (max. 75 mm)

 

Číslo evidenční 

Rozměry:         tabulka 160 x 190 mm, 

Materiál:          trvanlivý materiál (plech smaltovaný)

Barva:              podklad červená RAL 3020, arabské číslice  bílé

Písmo:             USA Black, velikost znaku 300 b (max. 75 mm)

 

Výjimku při určení formy označení čísly popisnými může příslušný odbor připustit pouze u rodinných domů a to v případě, že označení bude čitelné a dobře viditelné.

V rámci distribuce volebních lístků před plánovanými podzimními parlamentními volbami by mělo dojít ke kontrole dodržování těchto pravidel na území celého města!!!
 

Město Valašské Meziříčí: Pravidla tvorby uličního názvosloví, označování veřejných prostranství a budov ve městě Valašské Meziříčí

 

 

—————

Zpět