Poděkování dětské hřiště

18.10.2011 19:39

Poděkování

Jménem všech občanů, zvláště pak rodičů a dětí, chceme poděkovat za nové dětské hřiště.

Velké díky patří panu Strakovi a Chajdrnovi z Městského úřadu Valašské Meziříčí a hlavně všem, co se podíleli na jeho realizaci z řad místních fotbalistů.

 

Za občany Hrachovce a OV Hrachovec Radek Vaigl

—————

Zpět