Pozvánka na valnou hromadu

21.01.2009 12:38

 

Dne 8.3.2009 v 16:00 hodin se koná ve velkém salónku kulturního domu (bývalá hospoda) v Hrachovci valná hromada oddílu SK Hrachovec. Na tuto akci jsou zváni všichni členové našeho klubu.

  

Program valné hromady:

 1. Přivítání všech účastníků
 2. Potvrzení členství stávajících a přijetí nových členů SK Hrachovec
 3. Seznámení s hospodařením klubu za rok 2008
 4. Prezentace nových internetových stránek
 5. Volba nového výkonného výboru
 6. Odsouhlasení termínu následující valné hromady
 7. Diskuze

 

Členem SK Hrachovec se může stát na základě své svobodné vůle každý, kdo souhlasí s posláním SK Hrachovec a splňuje alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

 

 • členem nového výkonného výboru se může stát každý člen SK Hrachovec, kterému je více než 18 let, projeví zájem o členství ve výkonném výboru SK Hrachovec a bude zvolen dostatečným počtem hlasů členů valné hromady.
 • je nebo byl/byla hráčem, trenérem, sponzorem SK Hrachovec
 • je blízkým rodinným příslušníkem nezletilého hráče SK Hrachovec
 • jakýmkoliv způsobem přispěl ke zlepšení úrovně SK Hrachovec
 • je občanem Hrachovce

 

 

                                                         Radek Vaigl

                                                  Tajemník SK Hrachovec

 

Tato pozvánka bude vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce obce Hrachovec.

 

—————

Zpět