Překvapení se nekonalo, vedení města se nemění

26.11.2010 09:37

Více jak měsíc čekali nově zvolení zastupitelé na své první jednání, které se uskutečnilo dnes v dopoledních hodinách. Volby starosty, místostarostů a radních proběhly tajným hlasováním. Radnici nadále povedou, jak bylo v koaliční smlouvě předem usneseno, Jiří Částečka (ODS), Mgr. Dagmar Lacinová (ČSSD) a Mgr. Jiří Pernický (NEZ). Radními byli pro následující volební období zvoleni PhDr. Milena Medková (ODS), Ing. Otto Buš (ODS), Mgr. Jan Trčka (ODS) a Ing. Petr Daniš (ČSSD).

Starosta města byl zvolen v prvním kole hlasování, ve kterém si sedmnáct zastupitelů přálo dosadit do funkce právě Jiřího Částečku. Pan MUDr. Miroslav Krchňák, který jako nestarší člen Zastupitelstva města Valašské Meziříčí do té doby vedl ustavující zastupitelstvo, předal symbolicky opět zvolenému starostovi řetěz se státním znakem. „Vážím si toho, že mi byla opětovně vyslovena důvěra. Určitě budu mít snahu spolupracovat se všemi zástupci politických stran zvolených do zastupitelstva, pokud o to bude zájem,“ sdělil starosta města Jiří Částečka.

Napoprvé byl zvolen také první místostarosta, kterého na svých volebních lístcích označilo patnáct zastupitelů, deset lístků bylo neplatných. Po následující volební období bude tuto funkci zastávat paní Dagmar Lacinová. Starosta tak svou gratulací paní místostarostku symbolicky přivítal v její staronové funkci. „Také děkuji všem zastupitelům města za projevenou důvěru. Členy zastupitelstva, kteří pro mě nehlasovali, snad do konce volebního období přesvědčím, že moje snaha a ochota pracovat pro prospěch našeho města a jeho občanů je upřímná,“ vyjádřila se ke svému znovuzvolení místostarostka Dagmar Lacinová.

Do vedení města zbývalo obsadit funkci druhého místostarosty. Předseda hnutí Nezávislých do funkce navrhoval pana Jiřího Pernického, strana KDU-ČSL doporučila lídra své strany Zdislavu Ostrčilovou. Oba měli prostor zastupitele přesvědčit, aby volili právě je. Patnácti hlasy zastupitelé podpořili pana Jiřího Pernického, osmi hlasy paní Zdislavu Odstrčilovou, dva hlasy byly neplatné. Starosta následně přivítal do staronové funkce lídra hnutí Nezávislých pana Jiřího Pernického. „Stejně jako mí kolegové bych chtěl těm, kteří mi svým hlasem projevili důvěru, poděkovat. Občany tohoto města, a také ty co nepodpořili mou kandidaturu, se budu v nadcházejícím období snažit přesvědčit, že mé zvolení byla dobrá volba,“ řekl místostarosta Jiří Pernický.

Zasedání ustavujícího zastupitelstva pokračovalo volbou čtyř radních města. Z pětadvaceti rozdaných volebních lístků byly tři neplatné. Radními byli zvoleni počtem dvaceti hlasů PhDr. Milena Medková (ODS), počtem sedmnácti hlasů Ing. Otto Buš (ODS), Mgr. Jan Trčka (ODS) a Ing. Petr Daniš (ČSSD). „Děkuji za důvěru, velmi si jí vážím. Těším se na práci pro město Valašské Meziříčí a věřím, že to bude práce přínosná," sdělila Milena Medková, která byla nově zvolená do zastupitelstva a rady města, stejně jako Otto Buš. „Děkuji tímto za projevenou podporu zastupitelům. Práce, která mě čeká, je sice pro mě něco nového, ale slibuji, že se s ní vypořádám jak nejlépe budu umět,“ řekl. Čtyřmi hlasy tedy bude v radě města disponovat strana občansko demokratická, dvěma hlasy strana sociálně demokratická a jedním hlasem klub nezávislých.

Další zasedání zastupitelstva města je naplánováno na čtvrtek 16. prosince v 9 hodin.

 

Zpravodaj LIVE

—————

Zpět