Připomínky k jízdním řádům MHD pro rok 2008

29.11.2007 21:45

 

Odbor komunálních služeb oslovil osadní výbory, základní školy, odborná učiliště a střední školy ohledně připomínek k jízdním řádům MHD pro rok 2008. Z těchto subjektů podali připomínky osadní výbory Krhová, Hrachovec, Juřinka a občané Štěpánova. Připomínky a návrhy byly 6. 11. 2007 prodiskutovány s provozovatelem MHD ČSAD Vsetín a.s. provoz Valašské Meziříčí na jednání, kterého se zúčastnili:
Bc. Růčka Ivo – ČSAD; Mgr. Chajdrna V., Grycová K. – MěÚ Valašské Meziříčí

OV Krhová

 • spoj č. 5 – vyhověno / autobus pojede přes nádraží ČD, Sokolská ul. a MHD s tím, že na ul. Nádražní a Sokolská zastaví pro výstup na znamení cestujícího/

 • spoj č. 41 – posun o 6 min z 17,04 na 17,10 – vyhověno

 • spoj č. 45 – posun o 20 min z 19,27 na 19,07 – vyhověno

 • na spoje č. 39, 43 i 45 navazují spoje k nemocnici s časovou rezervou u školy Masarykova; je možné vystoupit na aut. nádraží

 • zastávky MHD (např. u Lidlu) se zřizují na základě licence; řešení bude probíhat v souvislosti s komplexními změnami v měsících 04 a 05/2008 (dostavba krytého bazénu a dalších obch.center)


OV Juřinka

 • spoj č. 35 – pokračování spoje směr centrum přes zastávky Hřbitov, Masarykova rozc., Nádražní ul., Žel.stanice - vyhověno


OV Hrachovec

 • spoj č. 3 posun o 3 min z 5,02 na 5,05 – z důvodu odjezdu vlaku směr NJ

 • spoj č. 35 a 57 – zastávky u školy Šafaříkova – vyhověno – bude zaneseno do JŘ

 • spoj č. 35 zajištění přestupu - vyhověno – posun z 15,40 na 15,43 a spoj 41 posun odjezdu z 15,59 na 16,02

 • spoj č. 15 – posun z 11,09 na 11,14 bude proveden v 04 – 05/2008; zatím bude tento posun řešen přepravním příkazem řidičům, aby vyčkali na spoj č. 20 linky 946503 z Byniny, který příjíždí 11,12

 • u bodu 5 – 8 ohledně sloučení spojů – není možné realizovat z důvodu změn licencí a úplné změny JŘ z důvodu návaznosti na linku 946506 Nemocnice - Štěpánov

 • spoj č. 9 – bude jezdit denně

 • spoje č. 63 a 65 přidány – do Hrachovce 22,17, z Hrachovce 22,31

 • řešení v rámci komplexních změn bude probíhat v měsících 04 a 05/2008 – v souvislosti s dostavbou krytého bazénu, nových obchodních center atd.


Občané Štěpánova

 • spoj č. 5 linky 946501 Krhová – vyhověno /viz 1.připomínka OV Krhová

 • posuny o 2-3 min – vyhověno u spojů č. 11, 19, 25, 27, 33, 35, 53, 57

 • spoj č. 67 a 57 pojede i 24. a 31. 12. 2007

 • body 3 a 4 nelze realizovat – nelze slučovat příjezdy autobusů MHD s odjezdy vlaků; je třeba konkretizovat


V rámci řešení připomínek k JŘ se nepodařilo vyhovět všem požadavkům, ale jak je uvedeno výše, v rámci komplexního řešení dopravy dojde k úpravám JŘ v jarních měsících. Je nutno upozornit, že při používání čipových karet cestující do 40 minut neplatí přestupy.


Zápis provedla: Grycová K.

—————

Zpět