Přistavení kontejnerů

05.10.2009 11:22

K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu přistaví 7. října společnost TS Valašské Meziříčí SPECIÁLNÍ KONTEJNER v Hrachovci u kulturního domu.

 

Velkoobjemové kontejnery budou v místní části Hrachovec přistaveny 12. října na následujících místech:

  • točna
  • kulturní dům
  • hřiště
  • Kouty (u ulice Kardinála Bauera) 

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze odložit do běžné odpadové nádoby. Žádáme občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy, staré televizory apod.), železný šrot a bioodpad.

 

 

Termíny přistavení kontejnerů - podzim 2009

—————

Zpět