Přistavení velkoobjemových kontejnerů

15.03.2009 20:42

Před očistou proběhne vývoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Tím se vytvoří výchozí podmínky k provedení celkové očisty města a jeho místních částí.

 

K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu bude přistaven speciální kontejner na nebezpečný odpad 18.března v čase od 9 do 16 hodin v místě:

  • kulturní dům

 

K zabezpečení vývozu objemného odpadu budou přistaveny velkoobjemové kontejnery 23.března v místech:

  • horní točna
  • kulturní dům
  • hřiště
  • Kouty (u Kardinála Bauera)

 

Žádáme občany, aby do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které slouží ke sběru objemného odpadu, neodkládali odpady nebezpečné (například ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzelé barvy, staré televizory apod.), železný šrot a biologický odpad. Uvedené složky mohou občané s trvalým bydlištěm ve Valašském Meziříčí předat bezplatně ve sběrném dvoře na ulici M. Alše 833.

 

Město Valašské Meziříčí: Přistavení velkoobjemových kontejnerů...

 

—————

Zpět