Proběhne jarní svoz odpadu

02.03.2011 19:38

V pravidelných půlročních intervalech mají občané města Valašské Meziříčí možnost se zbavit objemného, nebezpečného a biologického odpadu. Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude tentokrát ve městě a jeho místních částech probíhat ve dnech od 7. do 17. března.

„V rámci podzimního svozu občané odložili více jak 120 tun odpadu. Nejčastěji se zbavovali starého nábytku, koberců, matrací či oblečení,“ sdělila Veronika Cíchová, mistr provozu odpadů TS Valašské Meziříčí s. r. o., a dodala: „V minulých letech se stávalo, že jsme kontejnery na některých místech sváželi i několikrát za den. Na tuto situaci jsme připraveni i tentokrát.“ Všechny kontejnery budou označeny cedulí s popisem určující druh odpadu, který do něj patří. „Prosíme tedy občany o důsledné roztřídění nepotřebného materiálu. Často se stává, že lidé do něj vhodí i to, co tam nepatří,“ řekl referent odpadového hospodářství městského úřadu Michal Lysák. Před půl rokem se lidé ve velkém množství zbavovali například pneumatik a věcí zničených povodněmi.
Kontejnery určené pro nebezpečný odpad budou přistaveny pouze v okrajových lokalitách a to z toho důvodu, že lidé bydlící ve městě mají možnost odevzdat ledničky, baterie, vytvrzené barvy a podobně bezplatně ve sběrném dvoře na ulici M. Alše šest dní v týdnu vždy od 7 do 17 hodiny. Naopak pouze po městě budou rozvezeny kontejnery k odložení biologického odpadu. „Obyvatelé místních částí většinou vlastní zahrádky s kompostéry, bioodpad tak likvidují sami,“ vysvětluje Michal Lysák. Pro starší občany, kteří nemají možnost odvézt odpad do sběrného dvora, nabízí společnost TS Valašské Meziříčí s. r. o. po dohodě centrální svoz, avšak za úplatu.
Na svoz velkoobjemového odpadu bude navazovat rajónová očista, která bude probíhat na území města od 14. do 31. března a v místních částech v období od 4. do 20. dubna.

Rozpis jednotlivých termínů a etap naleznete v březnovém Valašskomeziříčském zpravodaji, na webové stránce www.valasskemezirici.cz/doc/30557/ nebo v příloze tiskové zprávy.

 

 

Zpravodaj LIVE

 

 

Hrachovec

9.3.2011 9:00 - 16:00

speciální kontejner na svoz nebezpečného odpadu (u kulturního domu)

 

15.3.2011

přistavení velkoobjemových kontejnerů

  • točna
  • kulturní dům
  • hřiště
  • Kouty u Kardinála Bauera

—————

Zpět