Proběhne podzimní svoz odpadu

30.09.2010 09:32

Možnost zbavit se objemného, nebezpečného a biologického odpadu budou mít občané Valašského Meziříčí ve dnech od 4. do 13. října 2010. Přistavení velkoobjemových kontejnerů se koná vždy dvakrát ročně, a to v devíti etapách.

Svoz je velmi účelný. „Před rokem lidé odložili více jak 110 tun odpadu. Nejčastěji se zbavovali starého nábytku, koberců, matrací či oblečení,“ sděluje mistr provozu odpadů TS Valašské Meziříčí Veronika Cíchová a dodává: „V minulých letech se stávalo, že jsme kontejnery na některých místech sváželi i několikrát za den. Na tuto situaci jsme připraveni i tentokrát.“ Každý kontejner bude označen nálepkou určující druh odpadu, který do něj patří. „Často se však stává, že lidé do něj vhodí i to, co tam nepatří. V loňském roce se ve velkém množství zbavovali například pneumatik,“ sděluje referent odboru komunálních služeb Michal Lysák. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny jak ve městě, tak také v místních částech. Kontejnery pro odložení nebezpečného odpadu budou přistaveny pouze v okrajových lokalitách a to z toho důvodu, že lidé bydlící ve městě mají možnost ledničky, baterie, vytvrzené barvy a podobně odevzdat bezplatně ve sběrném dvoře na ulici M. Alše šest dní v týdnu. Naopak pouze po městě budou rozvezeny kontejnery k odložení biologického odpadu. „Obyvatelé místních částí většinou vlastní zahrádky s kompostéry, bioodpad tak likvidují sami,“ vysvětluje Michal Lysák. Pro starší občany, kteří nemají možnost odvézt odpad do sběrného dvora, nabízí společnost TS Valašské Meziříčí po dohodě centrální svoz.

 

 

K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu přistaví 6. října 2010 společnost TS Valašské Meziříčí SPECIÁLNÍ KONTEJNER v Hrachovci u kulturního domu.

 

Velkoobjemové kontejnery budou v místní části Hrachovec přistaveny 11. října 2010 na následujících místech:

  • točna
  • kulturní dům
  • hřiště
  • Kouty (u ulice Kardinála Bauera) 

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze odložit do běžné odpadové nádoby. Žádáme občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy, staré televizory apod.), železný šrot a bioodpad.

 

Zpravodaj LIVE

—————

Zpět