Pytlový svoz petlahví ve 2. pololetí 2008

22.05.2009 21:35

 

Pytlový svoz petlahví byl ve druhém pololetí 2008 zaveden pro 224 domácností v místní části Hrachovec.

 

2008

Datum 6.6. 4.7. 1.8. 5.9. 3.10. 7.11. 5.12.
Množství pytlů 96 140 97 200 150 168 153
Kg 240 320 220 460 340 420 400

 

 

Zdroj: Zpráva o stavu města Valašské Meziříčí 2008/2009

—————

Zpět