Radě města budou pomáhat místní komise

04.06.2011 23:00

Rada města nově zřídila čtyři místní komise čítající pět až šest členů, které budou radním pomáhat při rozhodování v určitých oblastech.

„Komise pokrývají prakticky celé naše město, tedy lokality Vyhlídka, Štěpánov, Hranická, Křižná, Zašovská, Obora a další,“ řekl místostarosta Jiří Pernický. Každá komise si odhlasovala svého předsedu, rada města pak na základě trvalého bydliště jejich členů jmenovala gestory.

Také zastupitelstvo města má své poradní orgány, a to osm osadních výborů působících v místních částech Poličná, Juřinka, Brňov, Lhota, Podlesí, Hrachovec, Bynina a Krhová.

Členové místních komisí, stejně jako osadních výborů, se budou scházet zpravidla jednou měsíčně, aniž by za svou činnost byli finančně odměněni.

 

Zpravodaj LIVE

—————

Zpět