Radiobus: v květnu spustí tříměsíční zkušební provoz

25.05.2012 18:20

Doprava na vyžádání neboli Radiobus získala konkrétní podobu. Tříměsíční zkušební provoz, který odstartuje 1. května, si vyžádá úpravu dvaceti málo využívaných spojů u čtyř stávajících linek MHD.

„Spoje, které si budou muset lidé nejpozději třicet minut před jeho uskutečněním objednat, budou v jízdním řádu označeny barevně a negativní značkou „r“ s poznámkou, že je spoj nutné objednat telefonicky na dispečinku ČSAD na čísle 606 721 557,“ vysvětlil ve zkratce princip fungování dopravy na vyžádání vedoucí odboru komunálních služeb meziříčské radnice Václav Chajdrna.
Cena jízdenky MHD činí v současné době pro dospělou osobu devět korun. „Jízdné v případě spoje na vyžádání bude stejné,“ podotkl vedoucí odboru.
Zavedením dopravy na vyžádání se předpokládá výrazná úspora nákladů. „V případě, že oproti současnému stavu vyjede po dobu zkušebního provozu jen polovina spojů, za tři měsíce uspoříme téměř padesát tisíc korun,“ řekl místostarosta města Jiří Pernický.
Tříměsíční zkušení provoz je zahrnut do takzvaného prvního kroku. „Zkušební provoz je účelně naplánován jak v měsíci školního vyučování, tak v době letních prázdnin. Poté na základě poznatků město rozhodne, zda dále systém vyvíjet a zda postupně realizovat další dva kroky,“ uvedl místostarosta města. Navazující kroky spočívají v inovacích, modelování linek, ekonomice provozu a zapojení nových kapacit stávajícího dopravce a dalších přepravních kapacit.

Jízdní řády dopravy na vyžádání budou v nejbližších dnech uveřejněny na webových stránkách města www.valasskemezirici.cz. Budou také součástí květnového vydání Valašskomeziříčského zpravodaje. „Občané města a místních částí budou o změnách dále informováni prostřednictvím předsedů osadních výborů, plakátů ve všech zastávkách MHD, bannerů na vlakovém nádraží a na stanici MHD, u náměstí, případně přímo v autobusech MHD,“ dodal Jiří Pernický.

V případě linky 946501 Krhová, točna – žel. st. – Podlesí, točna se budou změny týkat čtyř spojů. U opačného směru tří spojů.
V případě linky 946503 Podlesí – Poličná – žel. st. – Bynina si budou muset lidé i v opačném směru objednat shodně tři spoje.
V případě linky 946505 Juřinka – žel. st. – Juřinka si budou lidé v případě zájmu muset telefonicky objednat pět spojů.
V případě linky 946507 Hrachovec – žel. st. – Hrachovec si zájemci po tři měsíce budou objednávat telefonicky dva spoje.

 

MÚ Valašské Meziříčí

—————

Zpět