Rajonové čištění komunikací a parkovišť

02.03.2011 20:06

V souladu s městskou vyhláškou č. 8/2010 provede společnost TS Valašské Meziříčí od 14. do 31. března očistu komunikací, chodníků a parkovišť na území města. Ve dnech 4. – 20. dubna provede očistu přilehlých místních částí.

Očista bude probíhat denně od 6 do 15 hodin, doba od 15 do 17 hodin zůstane v rezervě, aby plánované práce byly opravdu dokončeny. Efektivnost strojního a ručního čištění vozovek bude záviset na vstřícném přístupu obyvatel, organizací a malých provozoven. Majitelé a provozovatelé vozidel stojících na komunikacích a parkovištích budou o rajónové očistě v předstihu informováni prostřednictvím plakátů. Občanům bude připomenuto čistění ulic místním rozhlasem. Informace jsou také na www.valasskemezirici.cz, na úvodní stránce. Sedm dnů před rajónovým čištěním bude na dotčených komunikacích umístěno přenosné dopravní značení. Jeho umístěním dochází k místní úpravě silničního provozu a stání na komunikacích.

 

Hrachovec

14. - 15. dubna 2011

—————

Zpět