Rekultivace skládky v Hrachovci se blíží ke konci

30.05.2012 19:47

Na podzim loňského roku Město Valašské Meziříčí zahájilo rekultivaci skládky tuhého komunálního odpadu v místní části Hrachovec. Po šesti měsících vytrvalých prací, které zajišťuje pražská firma SITA CZ, a.s., se tato rekultivace blíží ke zdárnému konci. Ten je datován na 31. července letošního roku.

Plocha skládky, na které probíhá rekultivace má rozlohu 42 tisíc metrů čtverečných. „Po dobu trvání prací na rekultivaci skládky bylo přehrnuto, odbagrováno a převezeno bez mála 58 tisíc metrů kubických zeminy. Skládka byla z vrchní strany utěsněna minerální zeminou, aby se nedostala do tělesa skládky povrchová voda,“ řekl referent Odboru komunálních služeb Michal Lysák. Na toto těsnění bylo navezeno 21 tisíc kubických metrů zeminy, jako podorniční vrstva.

V současné době je na těleso skládky navezena ornice, která je zaseta travním semenem. Nyní se provádí poslední fáze prací, kterou je osazení příkopových žlabů na zachycení a odvedení dešťových vod.

„Po ukončení rekultivace skládky nastane další etapa. Dojde k monitorování s následnou údržbou skládky po dobu dalších třiceti let od provedené rekultivace, kterou Město Valašské Meziříčí bude muset zajistit. Roční náklady se budou pohybovat mezi 250 až 350 tisíci korunami,“ sdělil starosta města Jiří Částečka.

 

Skládka v Hrachovci

 

Zpravodaj LIVE

—————

Zpět