Sekat trávník v neděli? Minulost!

07.10.2010 18:26

Spustit v neděli či státem uznaných dnech pracovního klidu sekačku na trávu, cirkulárku, motorovou pilu a podobně, již bude od měsíce listopadu letošního roku minulostí. Zastupitelstvo města dnes schválilo úpravu obecně závazné vyhlášky „O veřejném pořádku ve městě“, ve které je nově tato skutečnost zanesena.

V případě, že bude vyhláška porušena a domluva mezi případným porušovatelem a oznamovatelem nebude možná, budou strážníci městské policie oprávněni řešit porušování obecně závazné vyhlášky a tím zároveň podezření z přestupku „Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě“ podle § 46, odst. 2, zák. č. 200/90 Sb. O přestupcích. „Stejný zákon pak řeší možnost uložení sankce a to domluvou, v blokovém řízení na místě do výše 1 tisíce korun, nebo ve správním řízení až do výše 30 tisíc korun,“ uvedl ředitel městské policie Roman Vašut.
Důležitou součástí úpravy vyhlášky je také zavedení ohlašovací povinnosti při pořádání veřejných hudebních produkcí a jiných veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí. „Na tuto povinnost byla pořadatelům vymezena doba nejméně 5 pracovních dnů před uskutečněním akce,“ sdělila vedoucí odboru školství, kultury a sportu Hana Skácalová.

Znění upravené vyhlášky „O veřejném pořádku ve městě“ včetně potřebných formulářů bude v nejbližších dnech k dispozici na webových stránkách města, v sekci Občan.

 

 

Zpravodaj LIVE

—————

Zpět