Údržba vegetace

12.02.2009 22:32

Dobrý den,

na základě pokynu místostarostky města Vám přeposílám dopis z ŘSZK, týkající se silniční vegetace. Prosím o vyvěšení a případné projednání na OV. 

S pozdravem

Václav Chajdrna

   

                                                                  

Vážená paní starostko,
Váženy pane starosto,

obracím se na Vás s prosbou o vhodné zveřejnění informace (uřední deska, kabelová televize, místní rozhlas), která se tyká údržby vegetace, ořezění větví a stromů podél silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji.
Zejména v zimním období hrozí vznik nebezpečnych situací, kdy větve nebo stromy mohou negativně ohrozit bezpečnost silničního provozu, proto jako pověřený správce silničního majetku ve vlastnictví Zlínského kraje upozorňujeme, že:

Vlastník pozemku, z něhož vyrůstá silniční vegetace (především dřeviny - stromy a keře) a který sousedí se silnicí je dle občanského zákoníku povinen provádět jejich pravidelnou údržbu tj. ořezávání větví či vykácení starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví či majetku fyzických či právnických osob.
V případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost vlastníka pozemku za vzniklou škodu nebot' dle výše cit. zákona je strom součástí pozemku.

Dle par.14 odst. 1 z.č. 13/1997 Sb. není silniční vegetace v průjezdním úseku obcí součástí silničního majetku. Povinnost provádět pravidelnou údržbu této vegetace není povinností vlastníka ani majetkového správce silnice, nebot' tato silniční vegetace neplní v průjezdním úseku funkci dopravní, ale plní funkci tvorby životního prostředí a vzhledu obce. Pečovat o ně musí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem pozemku.

Děkuji za spolupráci

                                                                          Ing. Bronislav Malý
                                                                                   ředitel

 

Tel./fax 577 212 829

e-mail: rszk@rszk.cz

IČ 70934860

DIČ CZ70934860

—————

Zpět