Usnesení z 52. řádného zasedání Rady Města Valašské Meziříčí konaného dne 14. listopadu 2000 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

14.11.2000 19:01

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zřídit a jmenovat osadní výbory, a to v původním složení komisí:

Osadní výbor Podlesí
předseda - Kneisl Jaroslav
členové - Třetina Ludvík, Kostelný Jan, Šimčík Jaromír, Holčáková Hana

Osadní výbor Poličná
předseda - Palát Pavel
členové - Ing. Kubín Pavel, Papež Jiří, Folta Lubomír, Tvrdoň Mário, Klvaňová Alena, Místecký Vladimír

 

Osadní výbor Hrachovec
předseda - Pelc Jaroslav
členové - Vránová Jarmila, Dobešová Jana, Ing. Weiss Jan, Knebl Evžen, MVDr. Vašut Pavel

 

Osadní výbor Krhová
předseda - PhDr. Anna Holčáková
členové - Krba Jan, Ing. Wirth Petr

Osadní výbor Lhota u Choryně
předseda - Paprstkář Jaromír
členové - Suchánková Marie

Osadní výbor Brňov
předseda - Orságová Milena
členové - Pavelec David, Kuráňová Ludmila

Osadní výbor Juřinka
předseda - Koleček Rudolf
členové - Valášek Ivan, Kubeša Zdeněk, Ing. Sekanina Jiří

Osadní výbor Bynina
předseda - Matula Zdeněk
členové - Maliňák Vladimír

 

Usnesení z 52. řádného zasedání Rady Města Valašské Meziříčí

—————

Zpět