Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

26.04.2007 12:00

Z 6/67 Návrh členů do osadních a místních výborů města Valašského Meziříčí

Zastupitelstvo města určuje členy a volí předsedy osadních a místních výborů města Valašského Meziříčí takto:

Osadní výbor místní části Brňov
předseda: Milena Orságová
členové: Radek Šimčík
Jan Kocurek
Ludmila Kuráňová
Dalibor Krampl
náhradník: David Pavelec

Osadní výbor místní části Hrachovec
předseda: Ing. Jan Weiss
členové: Radek Vaigl
Jaroslav Došek
Petr Mizera
Evžen Knebl


Osadní výbor místní části Juřinka
předseda: Zdeněk Kubeša
členové: Ing. Miroslav Halašta
Rudolf Koleček
Ing. Zdeněk Halašta
Ivana Marková
Antonín Maxa
Jaroslav Otáhal

Osadní výbor místní části Krhová
předseda: PhDr. Anna Holčáková
členové: Pavel Dráč
Ing. Petr Wirth
MUDr. Ladislav Březina
Hana Kyselá
Silvie Valachová
Michaela Mičková

Osadní výbor místní části Lhota
předseda: Mgr. Renata Pernická
členové: Milan Greňo
Květoslava Pečenková
František Klabník
Lubomír Šefraný

Osadní výbor místní části Podlesí
předseda: Jaromír Harvánek
členové: Emil Konrád
Milan Rudolecký
náhradník: Tomáš Tesař

Osadní výbor místní části Poličná
předseda: Vladimír Místecký
členové: Dalibor Martinák
Miroslav Dopirák
Pavla Horáková
Rostislav Tvrdý
Roman Tyl
Josef Dorčák
náhradník: Martina Palátová

Osadní výbor městské části Valašského Meziříčí – Hranická
předseda: Ing. Jaromír Michal
členové: Jiří Parduba
Jiří Mohelník
Karel Mohelník
Renata Procházková

Osadní výbor městské části Valašského Meziříčí – Křižná
předseda: Ján Lacko
členové: Ing. Rudolf Střítezský
Ing. Jiří Nosek
David Polášek
Oldřich Ondračka

Osadní výbor městské části Valašského Meziříčí – Obora – Pod Oborou
předseda: Ing. Jiří Smrčka
členové: Ivo Jeřábek
Marie Klinkovská
Irena Válková
Eliška Vahalová

T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha
Mgr. Chajdrna

 

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

—————

Zpět