Usnesení ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. června 2003 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

26.06.2003 19:06

Návrh na zřízení Osadního výboru v místní části města Valašské Meziříčí – Hrachovec

 

 1. Zastupitelstvo města zřizuje Osadní výbor v místní části města Valašské Meziříčí – Hrachovec.
 2. Zastupitelstvo města určuje, že tento Osadní výboru bude pětičlenný.
 3. Zastupitelstvo města schvaluje složení Osadního výboru v místní části města Valašské Meziříčí – Hrachovec takto:

  Jaroslav Pelc

  Jarmila Vránová

  Ing. Jiří Weiss

  Jana Dobešová

  Evžen Knebl

 4. Zastupitelstvo města volí předsedou Osadního výboru v místní části města Valašské Meziříčí – Hrachovec pana Jaroslava Pelce.

 

Usnesení ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí

—————

Zpět