Vybrali dodavatele na rekultivaci skládky

23.08.2011 21:40

Vítězná pražská firma, kterou dnes rada města vybrala k realizaci rekultivace skládky v místní části Hrachovec, nabídla o více jak 20 milionů nižší částku než byla pro tuto akci částka schválená zastupitelstvem města.

Když se na květnovém zasedání schvalovalo financování rekultivace skládky, počítalo se s předpokládanou částkou ve výši 34,5 milionu korun včetně DPH. V letošním roce se plánovalo zahájit práce v maximálním finančním objemu 13,5 milionu korun bez DPH s tím, že zbývající obnos zatíží rozpočet po následující dva roky. „Vybraná firma nabídla částku 14,1 milionu korun včetně DPH,“ řekl starosta města Jiří Částečka. Rekultivace se bude skládat ze sedmi stavebních objektů. „Předpokládáme, že počáteční práce budou zahájeny na konci září, nejpozději začátkem října letošního roku,“ sdělil referent odpadového hospodářství meziříčské radnice Michal Lysák. O zakázku mělo zájem 19 firem. Nejvyšší nabízená částka byla ve výši 34,6 milionu korun včetně DPH.

Rekultivací skládky však práce na ní nekončí. „Po dalších třicet let bude skládka neustále monitorována. Roční náklady se budou pohybovat mezi 250 až 350 tisíci korunami,“ vysvětlil Michal Lysák s tím, že z částky budou hrazena měření bioplynu, laboratorní kontroly vody, provoz čerpadel, revize zařízení a seč trávy.

 

Zpravodaj LIVE

—————

Zpět