Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p. Vítu Žilinskému

15.04.2008 22:06

 

Městský úřad Valašské Meziříčí
Odbor majetkové správy Soudní 1221
757 38 Valašské Meziříčí


Věc: Vyjádření k žádosti o pronájem pozemků

Osadní výbor v Hrachovci projednal předloženou žádost o prodej pozemku p. č. 144/1 v k. ú. Hrachovec. Osadní výbor v Hrachovci souhlasí s prodejem uvedeného pozemku p. Vítu Žilinskému, Poličná 454, Valašské Meziříčí s těmito podmínkami:
 

  • Prodej vyznačené části pozemku p.č. 144/1 bude uskutečněn s výjimkou části vyznačené v příloze z důvodu zabezpečení přístupu ke stávajícímu sociálnímu zázemí a k fotbalovému hřišti SK Hrachovec.

  • Žadatel p. Vít Žilinský se písemně dohodne s fotbalovým klubem SK Hrachovec na společné investici na p. č. 144/2, která je ve vlastnictví SK Hrachovec.

Prodej části pozemku p. č. 144/1 žadateli a následná společná investice s SK Hrachovec vyřeší potřebné sociální zázemí pro fotbalový oddíl, který v současnosti nemá finanční možnosti tuto stavbu samostatně realizovat. Zároveň se vyřeší nutnost parkovacích ploch v blízkosti fotbalového hřiště.

Po splnění uvedených podmínek osadní výbor v Hrachovci nemá připomínek k prodeji části pozemku p. č.144/1 v k. ú. Hrachovec.


Ing. Jan Weiss, předseda OV Hrachovec

—————

Zpět