Založení dobrovolného hasičského sboru (2/18)

24.03.2009 21:09

Dne 3.července roku 1908 sešlo se několik občanů zdejší obce v hostinci na "Fojtství", jak o tom hovoří zápis jednatelské knihy, pod vedením krejčího a hostinského pana Františka Dobiáše (č.p. 43) na besedě o posledním velikém požáru u Františka Dobiáše na Krásenské huti, který si vyžádal velikých hmotných škod na majetku i zdraví občanů. To bylo hlavní příčinou k úmyslu založit i v naší obci Dobrovolný hasičský sbor. Od slov nebylo daleko k činům.

Protože již 10.července 1908, to je za několik málo dnů, schází se první valná hromada v hostinci na "Fojství" na ustavující schůzi, na které je založen Dobrovolný hasičský sbor v Hrachovci. Této schůze se zúčastnilo 24 občanů, Bártek František (č.p. 46), Bártek Josef (č.p. 46), Dobiáš František (č.p. 43), Dobiáš Martin (č.p. 56), Dobiáš Rudolf (č.p. 4), Dobiáš Josef (č.p. 15), Dobiáš Jan z Veselé, Holčák Josef (č.p. 4), Krumpolc František (č.p. 12), Hruboň František (č.p. 95), Hruboň Antonín (č.p. 25), Knápek František (č.p. 76), Koryčanský Antonín (č.p. 45), Matuštík František (č.p. 14), Mužík Cyril (č.p. 56), Netopil Bohumil (č.p. 2), Pobořil Josef ze Štěpánova, Potočný Rudolf (č.p. 77), Stolař František, Stolařík František z cihelny, Vávra Jan (č.p. 91), Vávra Josef (č.p. 76), a Šivic František z čísla 7, kterým dodnes vděčíme za to, že pochopili myšlenku a potřebu doby, aby i v naší obci byl organizovaný spolek, který má chránit občany a jejich majetek před následky požárů a jiných živelných pohrom.

Na této valné hromadě byl zvolen první výbor v tomto složení:

Starosta sboru František Dobiáš (č.p. 43), velitel Bártek Josef (č.p. 46), 1. podvelitel Rudolf Dobiáš (č.p. 4), 2. podvelitel Vávra Jan (č.p. 41), zbrojmistr (František Knápek (č.p. 42), jednatel Josef Holčák (č.p. 4) a pokladník František Bártek (č.p. 46). 

 

J. Dobiáš J. Vávra J. Hruboň
Fr. Dobiáš J. Bártek M. Vávrová
Fr. Šivic Fr. Hruboň J. Janiš
C. Vaigl Fr. Knápek R. Dvořáček
R. Bártek J. Pobořil R. Dobiáš

 

—————

Zpět